Go to Top

La Hoz del Río Dulce

 
La Hoz del Río Dulce és un paratge natural de màxima importància. És un objectiu de la Fundació Aurora donar-lo a conèixer a tots els nens i joves, tant des del punt de vista geològic com de la seva riquesa de flora i fauna.

Per assolir tots aquests objectius, la fundació demanarà la col·laboració de les entitats i persones que es dediquen a la seva conservació, a fi que defineixin la política a seguir en la divulgació de les meravelles del parc i ens donin la informació que considerin oportuna.

L’activitat de la Fundació Aurora pretén generar un notable moviment de turisme cultural en totes les zones a on desenvolupi la seva activitat. La llegenda de la dona d’aigua, una història de tal enclavament que, provocarà entre els nens la il·lusió per conèixer i visitar el Parque Natural del Barranco del Río Dulce.

La fundació també promourà entre els nens i joves l’afició al senderisme, al cicloturisme, i al turisme eqüestre, en tots els paratges que envolten la ciutat de Sigüenza.

A més, dos llocs tindran la màxima importància: el poble de Pelegrina, on els voltants són la llar de la de la dona d’aigua, i el monument a Félix Rodríguez de la Fuente, que la Fundació Aurora considera un dels seus Herois, a qui els nens i joves han d’honrar i admirar.